Analitika

Erməni xisləti: toplumun mənşəyi

Bu gün dünyanın erməni kimi tanıdığı, əslində özlərini “hay” adlandıran, etnik cəhətdən  çox mürəkkəb və qarışıq, əsli-kökü olmayan, hansı coğrafi məkanda və nə vaxt yarandığı, virus kimi bütün dünyaya necə səpələndiyi bəlli olmayan bir toplumun  mənşəyi  hələ də tarix üçün sirr olaraq qalır. Ta qədim dövrlərdən üzü bəri ermənilər güclü tayfaların, dövlətlərin əl oyuncağı olmuş,  onlardan həmişə  ən murdar və mənfur işlərdə istifadə etmişlər. “Bunu onların  özünə və başqalarına başa salmaq bu gün heç kəsə sərf eləmir, bu gün  bütün dünyaya o sərf edir ki,  ermənilər var və onlarla istədikləri vaxt istədikləri kimi davranır, onlardan istədikləri şəkildə istifadə edirlər və ermənilər də buna gedir”.

“Tarixin olaylarında vətənsiz qalmış haylar” (E.Mehrəliyev) özlərinə vətən yaratmaq üçün işğal etdikləri ərazilərdə min-bir oyundan çıxmış, məskunlaşdıqları torpağın nemətlərinə xor baxmış,  qonşu xalqların mədəniyyət abidələrini öz adlarına çıxmış, soysuz köklərinin tarixi varlığını həyasızcasına sübut etməyə can atmışlar. Hələ VII əsrdə alban şairi Dəvdəyin  sərkərdə Cavanşirin ölümünə yazdığı mərsiyəni ermənilər öz əlifbaları ilə köçürmüş, Cavanşirin alban deyil, erməni sərkərdəsi kimi mübarizliyini, mənşəcə erməni olduğunu  sübut etməyə çalışmışlar.

Tarix ermənilərin Səlcuq türklərinin sayəsində insan kimi yaşamaq haqqı qazandığını sübuta yetirmiş olsa da, erməni mafiyası “millət” kimi varlığını sübut etmək və böyük dövlətləri naminə min cür dona girmiş, saxta “erməni soyqırımları”nı az qala dünyaya yaymış, xüsusilə XVIII əsrdə “dənizdən dənizə böyük Ermənistan” imperiyasını yaratmaq uğrunda əsassız ərazi iddiaları irəli sürmüşlər.

Dünyanın hər yerinə səpələnmiş ermənilərin tarixən ən çox məskunlaşdıqları ərazi türk dövlətləri, ən çox qaynayıb qarışdığı xalqlardan birincisi türk xalqı olmuşdur.  Lakin qəbir və ocaq  qonşuları olan, öz kökü üstündə dayanıb dünyaya əzəmətlə boylanan türklərlə ermənilər arasında  erməni nankorluğu və yersiz iddiası nəticəsində dönə-dönə törədilən silahlı toqquşmalar, qanlı vuruşmalar, amansız qırğınlar, irəliləyişə, inkişafa mane olan münaqişələr, qarşıdurmalar milli ədavətə gətirib çıxarmış, türk xalqının tarixində qanlı iz qoymuşdur.

Tarixi mənbələrə görə, dünyanın hər yerinə səpələnmiş ermənilərin ən çox məskunlaşdıqları ərazi türk dövlətləri, ən çox qaynayıb qarışdığı xalqlardan birincisi türk xalqı olmuşdur.  Lakin qəbir və ocaq  qonşuları olan, öz kökü üstündə dayanıb dünyaya əzəmətlə  boylanan  türklərlə ermənilər arasında  erməni nankorluğu və yersiz iddiası nəticəsində dönə-dönə törədilən silahlı toqquşmalar, qanlı vuruşmalar, amansız qırğınlar, irəliləyişə, inkişafa mane olan münaqişələr, qarşıdurmalar milli ədavətə gətirib çıxarmış, türk xalqının tarixində qanlı iz qoymuşdur.

Nazilə Abdullazadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti

Oxşar Xəbərlər

Back to top button